Logo OPZ

 

 Společnost REPROSERVIS CZ, s.r.o. realizuje projekt s názvem

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SERVISU A PRODEJE VE SPOLEČNOSTI
REPROSERVIS CZ, S.R.O.

s registračním číslem
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004290

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 21
Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2019

 

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.